Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη
ικανοποίηση, τα ακόλουθα:

1. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πρόσληψης της κα Π. Στέφα, Επιμελήτριας Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας,
και ανέλαβε, ήδη, υπηρεσία.
2. Στο Τμήμα Εργαστηρίων και στο Τμήμα Αιμοδοσίας υπηρετούν τρεις (3) μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ