Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση, την έναρξη συνεργασίας με το Εργαστήριο “Ήφαιστος”, του Τμήματος Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), σε συνέχεια της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας την 18.5.2022. Αναλυτικά:

 

  1. Φοιτητές του Τμήματος Χημείας δύνανται να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση τους στο Νοσοκομείο Σύρου.
  2. Μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Νοσοκομείου Σύρου, δύνανται να μετεκπαιδευτούν στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου ‘Ήφαιστος’, να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα δια βίου μάθησης ή να εγγραφούν στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Χημείας.
  3. Η Επιτροπή Λοιμώξεων του Νοσοκομείου Σύρου, σε συνεργασία με διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος Χημείας, θα αναπτύξει πειραματική έρευνα για την εφαρμογή πρότυπων μεθόδων απολύμανσης νοσοκομειακών χώρων.
  4. Τα Μέλη του Εργαστηρίου ‘Ήφαιστος’ δύνανται, κατά περίπτωση, να ενεργήσουν ως τεχνικοί σύμβουλοι του Νοσοκομείου Σύρου.
  5. Το Νοσοκομείο Σύρου θα λάβει πρότυπες, εξειδικευμένες μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για πληθώρα θεμάτων λειτουργίας του π.χ. εκκένωση νοσοκομείου σε ατύχημα κ.α.

 

Η διασύνδεση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου με το ΔΙΠΑΕ, σε συνέχεια της υφιστάμενης συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναδεικνύει την εξωστρέφεια του νοσηλευτικού ιδρύματος και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει ως αξιόπιστος εταίρος, μεταξύ Νομικών Προσώπων της Περιφέρειας. Αξίζει να σημειωθεί η στρατηγική επιλογή του Νοσοκομείου Σύρου, από το ΔΙΠΑΕ, χάρη στις σημαντικές πρωτοβουλίες και τα επιτεύγματα του Νοσοκομείου στον τομέα της μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος της λειτουργίας του.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

Δελτίο Τύπου