Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων Γενικό Νοσοκομείο Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου από το Υπουργείο Υγείας. Η απόφαση ορισμού των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αναρτήθηκε σήμερα, 2.11.2022, στο ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’ με ΑΔΑ: 6ΙΤΔ465ΦΥΟ-Υ38.

 

Κατόπιν τούτου, παύει, η εκπροσώπηση για τις κ. κ. Ανδρούλα Γεωργαλή και Βασιλεία Σιαπέρα (εκπρόσωποι ιατρών) και τον κ. Ευάγγελο Καζάκη (εκπρόσωπο λοιπού προσωπικού). Εκκινεί η συμμετοχή των κ. κ. Ιωάννη Βούλτσου και Θεοδώρας Μπαρκούρη (νέοι εκπρόσωποι ιατρών) και της κα Μαρίας Μαγγιώρου (νέα εκπρόσωπος λοιπού προσωπικού).

 

Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες στα απερχόμενα Μέλη κ. κ. Γεωργαλή, Σιαπέρα και κ. Καζάκη για τη διετή συνεργασία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στάθηκαν πολύτιμοι αρωγοί στο έργο διοίκησης των δύο Νοσοκομείων κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς πανδημίας COVID-19. Εκφράζεται η ελπίδα τα νέα Μέλη κ. κ. Μπαρκούρη, Μαγγιώρου και κ. Βούλτσος να συνεχίσουν το θετικό αποτύπωμα των απερχομένων Μελών.

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στα παραμένοντα Μέλη του Δ.Σ.: κα Καλλίτσα Φραγκίσκου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Αναπληρώτρια Διοικήτρια Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, κα Αικατερίνη Καλογεράκη (εκπρόσωπο λοιπού προσωπικού) και τους κ. κ. Δημήτριο Κοσμά, Ευάγγελο Μιχελόπουλο, Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη για την εξαιρετική συνεργασία και την αρωγή τους την τελευταία τριετία.

 

Τέλος, η υποστήριξη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου από τις κ. κ. Βασιλική Παπανικοπούλου, Αναστασία Πέππα και Καλλιόπη Γιαμπουρά είναι πάντα ενδελεχής και σε υψηλό επίπεδο.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου

Απόφαση