Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ αναφέρει, σε απάντηση σχετικής δημόσιας ανακοίνωσης του Συλλόγου Εργαζομένων περί μετακίνησης της Διευθύντριας ΜΑΦ στο Γ.Ν. Θήρας, τα ακόλουθα:

  1. Η εντολή μετακίνησης της συγκεκριμένης ιατρού στο Γ.Ν. Θήρας εκδόθηκε με τη συναίνεση της, για χρονικό διάστημα που δεν την εμποδίζει από την εν γένει άσκηση καθηκόντων της στη Σύρο.
  2. Το χρονικό διάστημα απουσίας της από το Νοσοκομείο Σύρου και παραμονής της στο Νοσοκομείο Θήρας αφορά σε 4 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετάβασης από/προς Θήρα.

Η έμπρακτη στήριξη του Νοσοκομείου Σύρου σε έτερες δομές υγείας είναι δεδομένη και θα συνεχίσει στο μέτρο του δυνατού, ως είναι επιθυμητό και για τη στήριξη του Νοσοκομείου Σύρου.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου