Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’, σε συνέχεια της υπηρεσιακής και της δημόσιας ανταλλαγής ανακοινώσεων με την ΕΙΝΝΟΣ περί στάσεων εργασίας αποχής των μελών της από τα τακτικά καθήκοντά τους, από τη 18.7.2022, ενημερώνει για τα εξής:

 

  1. Το Δ.Σ. της ΕΙΝΝΟΣ δεν απάντησε, εγγράφως ή άλλως ως την ώρα σύνταξης του παρόντος Δελτίου Τύπου, στη δημόσια πρόσκληση της Διοίκησης του Νοσοκομείου Σύρου για την ανάκληση της προκήρυξης τετράωρων στάσεων εργασίας των μελών της ΕΙΝΝΟΣ.
  2. Η μη απάντηση της ΕΙΝΝΟΣ εκλαμβάνεται ως έλλειψη σεβασμού στους κατοίκους και τους επισκέπτες των Κυκλάδων, εξαιτίας της δημιουργίας επισφαλών εντυπώσεων από την ΕΙΝΝΟΣ, και ως έλλειψη συνεργασίας για την πιθανή ρύθμιση των προβλημάτων που θα ανέκυπταν από την υλοποίηση των ανακοινωμένων στάσεων εργασίας.
  3. Το Προεδρείο της ΕΙΝΝΟΣ δεν ενημέρωσε, ως όφειλε κατά το Νόμο, το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Νοσοκομείου.
  1. Τέλος, είναι ενήμεροι, υπηρεσιακά και δημόσια, για την εξόφληση ή προγραμματισμό εξόφλησης εφημεριών τους.

 

Κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, η ΕΙΝΝΟΣ έχει προβεί σε πλήθος δημοσίων παρεμβάσεων (συνεντεύξεις Τύπου, προσωπικές παρεμβάσεις Μελών Δ.Σ., ανακοινώσεις στον Τύπο και απειλές για κινητοποιήσεις) για τη διεκδίκηση αιτημάτων των Μελών της. Ωστόσο, το Προεδρείο της ΕΙΝΝΟΣ υποκρύπτει τις εσωτερικές διαφωνίες και παραιτήσεις Μελών του Δ.Σ. αυτής, υποκινείται από προσωπικές επιδιώξεις και επικαλείται αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων αυτής, η νομιμότητα σύγκλησης και η πραγματοποίηση των οποίων ελέγχεται. Σημειώνεται, δε, ότι δεν έχουν παραληφθεί από εκείνους πληροφορίες, τις οποίες ζητούσαν και απειλούσαν με κινητοποιήσεις.

 

Προς τούτο, για την πλήρη ενημέρωση των κατοίκων και επισκεπτών των Κυκλάδων, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Σύρου θα κινηθεί με κάθε διαθέσιμο τρόπο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Νοσοκομείου, του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και των επισκεπτών των Κυκλάδων.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

Δελτίο Τύπου