Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’, σε συνέχεια της δημόσιας ανακοίνωσης της ΕΙΝΝΟΣ περί στάσεων εργασίας αποχής των μελών της από τα τακτικά καθήκοντά τους, από τη 18.7.2022, ανακοινώνει τα εξής:

 

  1. Η αναπλήρωση της Συντονίστριας Διευθύντριας Παθολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο και Πρώιο’ υφίσταται, εδώ και πολλούς μήνες, με έγγραφο της ίδιας. Το έγγραφο αυτό έχει πρωτοκολληθεί, το περιεχόμενο αυτού έχει γνωστοποιηθεί σε Μέλη της ΕΙΝΝΟΣ, τα οποία ενδιαφέρονται προσωπικά, προφορικά και εξακολουθούν να ‘αγνοούν’ σκόπιμα για τις προσωπικές επιδιώξεις τους. Επιπλέον, οι συνάδελφοι τους εργαζόμενοι του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού έχουν ενημερώσει Μέλη του Προεδρείου της ΕΙΝΝΟΣ για το έγγραφο αυτό και εξακολουθούν να δημιουργούν ψευδείς δημόσιες εντυπώσεις περί ‘έλλειψης διεύθυνσης’ στο Παθολογικό Τμήμα.
  2. Οι λοιπές αναφερόμενες ελλείψεις στα Τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι γνωστές. Ωστόσο, η Διοίκηση έχει έγκαιρα ενεργήσει, ενημερώσει και λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις για την προκήρυξη νέων θέσεων στην Ιατρική Υπηρεσία και τη βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών του Νοσοκομείου.
  3. Σε ανακοίνωση σας, την προηγούμενη εβδομάδα, εξαγγέλθηκε αποχή από τα τακτικά καθήκοντα των ιατρών, από τη 18.7.2022, μέχρι να λάβουν απάντηση σε έγγραφο που είχαν απευθύνει στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Διαβιβάστηκε η απάντηση της Διοίκησης και επανέρχονται με νέα εξαγγελία για τετράωρες στάσεις εργασίας, από τη 18.7.2022. Η ΕΙΝΝΟΣ εμπαίζει με διαρκείς προφάσεις τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Κυκλάδων.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε απάντηση της δημόσιας ανακοίνωσης (17.7.2022) περί τετράωρων στάσεων εργασίας των Μελών της ΕΙΝΝΟΣ, από τη 18.7.2022, καλούνται όπως:

 

  1. Ανακαλέσουν την ανακοίνωση στάσεων εργασίας με νεότερη επικοινωνία τους στα τοπικά ΜΜΕ.
  2. Σταματήσουν την κινδυνολογία για τη λειτουργία του Νοσοκομείου Σύρου και τη ναρκοθέτηση της διαρκούς προσπάθειας της Διοίκησης και των Οργάνων Διοίκησης του Νοσοκομείου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Κυκλάδων.
  3. Θέσουν στο περιθώριο προσωπικές επιδιώξεις των Μελών του Προεδρείου της.

 

Τέλος, προτρέπονται τα Μέλη του Προεδρείου της ΕΙΝΝΟΣ όπως:

 

  1. Προσέλθουν στη Γραμματεία Διοίκησης να παραλάβουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή άπαντα τα έγγραφα, τα οποία αιτήθηκαν με προηγούμενη δημόσια αίτηση τους και ουδέποτε αξιώθηκαν να λάβουν προς πλήρη ενημέρωση τους.
  2. Ενημερώσουν το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, αν προχωρήσουν στις τετράωρες στάσεις εργασίας, με συνδικαλιστική γενναιότητα για τα Μέλη της ΕΙΝΝΟΣ, τα οποία θα συμμετέχουν στις στάσεις εργασίας, ώστε να περισκοπούν κατ’ αντιστοιχία οι τακτικές αποδοχές τους, σύμφωνα με το νόμο.
  1. Γνωστοποιήσουν τις ακριβείς διαδικασίες σύγκλησης Γενικών Συνελεύσεων αυτής, τις απαιτούμενες διαπιστώσεις ελλείψεων απαρτίας, της αναβολές συνεδριάσεων και τις τελικές -με απλή παρουσία Μελών- συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων αυτής, μιας και μια διαφαινόμενη μειοψηφία παρασύρει σε ψευδείς εντυπώσεις, για την Ιατρική Υπηρεσία, την τοπική κοινωνία.

 

Σε αναμονή των επικείμενων αποφάσεων της ΕΙΝΝΟΣ, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Σύρου επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια της για την προάσπιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου και των συμφερόντων του πληθυσμού της Σύρου και των Κυκλάδων.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

Δελτίο Τύπου