Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, σε συνέχεια της συνάντησης στο Υπουργείο Υγείας την 9.6.2022, τα ακόλουθα:

 

  1. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη θέσεων ιατρικού προσωπικού (ΑΔΑ: 6Α3Θ469070-ΑΨ7).
  2. Οι θέσεις αυτές είναι: α. Διευθυντή Παθολογικής Ογκολογίας και β. Επιμελητή Β’ Καρδιολογίας.
  3. Η θέση του Διευθυντή Παθολογικής Ογκολογίας θα ολοκληρώσει τις προσπάθειες της παρούσας Διοίκησης, σε άμεση και αγαστή συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών & Φίλων Κυκλάδων, στελέχωσης της αναγκαίας, για τους κατοίκους των Κυκλάδων, Ογκολογικής Υπομονάδας του Νοσοκομείου Σύρου.
  4. Τέλος, κατά το διήμερο 3-4.8.2022, ορκίστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτές, επιτυχόντες της προκήρυξης 6Κ/2020.

 

Ο Διοικητής

Μιχαήλ Ε. Ζουλουφός

 

Δελτίο Τύπου

Προκήρυξη