Εκτέλεση Προϋπολογισμού (2023)

Πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου βάσει της εγκυκλίου ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ 63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.   (09/11/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Οκτωβρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου. (12/10/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου 2023 για το Γ.Ν. Σύρου. (06/09/2023) Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων μηνός Αυγούστου 2023 […]

Περισσότερα...